Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrdlička, Karel
dc.contributor.authorHalová, Eliška
dc.contributor.refereeTydlitátová, Věra
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:36:46Z
dc.date.available2011-06-02cs
dc.date.available2013-06-19T06:36:46Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier48673
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3741
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje dějiny židovského osídlení v Blovicích od roku 1618, kdy je doložena přítomnost prvních Židů, až do ledna roku 1942, kdy byli všichni blovičtí Židé odvlečeni nacisty. Žádný z Židů se již do Blovic nevrátil. Práce rovněž popisuje židovské památky v Blovicích- jejich minulost i současný stav, popisuje činnost blovického obchodního gremia a mapuje umístění někdejších židovských domů. V práci je též zmíněna osobnost novináře Henriho Stefana Oppera de Blowitze. Součástí této bakalářské je i příloha s fotografiemi a portréty.cs
dc.format75 s. přílohami. Jen BP 78533.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectBlovicecs
dc.subjectŽidécs
dc.subjectsynagogacs
dc.subjectžidovský hřbitovcs
dc.subjectmacevacs
dc.subjectobchodní gremium v Blovicíchcs
dc.subjectHenri Stephan Opper de Blowitzcs
dc.titleŽidé v Blovicíchcs
dc.title.alternativeHistory of the Jews in Bloviceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor work describes history of the Jewish settlement in Blovice since 1618, when the presence of the first Jews is dated, until January 1942, when the Jews were deported by the Nazis. None of the Jews from the deportation had return to Blovice. The work also describes Jewish sights in Blovice- their past and their current status, it describes activity of the business union in Blovice and charts former Jewish houses. The work as well talks about an interesting personality of the journalist Henri Stephane Opper de Blowitz. The attachments of this bachelor work are photos and portraits.en
dc.subject.translatedBloviceen
dc.subject.translatedJewsen
dc.subject.translatedsynagogueen
dc.subject.translatedjewish cemeteryen
dc.subject.translatedmatzevaen
dc.subject.translatedbusiness union of Bloviceen
dc.subject.translatedHenri Stephane Opper de Blowitzen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.ELISKA.HALOVA,pdf.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFView/Open
Halova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305 kBAdobe PDFView/Open
Halova_oponent.pdfPosudek oponenta práce260,83 kBAdobe PDFView/Open
Halova.pdfPrůběh obhajoby práce136,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.