Title: Nástroj pro analýzu Java memory heap
Other Titles: Tool for Java memory heap analysis
Authors: Mach, Martin
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37421
Keywords: java;haldy;memory dumpy;plýtvání pamětí;analýzy paměti;hprof;duplicitní objekty;efektivita kolekcí
Keywords in different language: java;heaps;memory dumps;memory wastage;memory analysis;hprof;duplicate objects;collection effectivity
Abstract: Práce popisuje různé problémy, kvůli kterým může dojít k neefektivnímu využití paměti v Javě. Zabývá se otázkou, zda vůbec v reálném software takové problémy existují a jakýmy způsoby je lze detekovat. Definuje také několik druhů těchto problémů, jako třeba duplicitních objektů nebo neefektivního použití kolekcí. Dále jsou popsány různé způsoby, jakými lze paměť Javy analyzovat, přičemž jako nejvhodnější způsob je zvoleno offline zpracování Java memory dumpu. Pro tento účel je vytvořena aplikace, která paměť dokáže prohledat a definovaná neefektivní využití označit. Tato aplikace je následně otestována na uměle vytvořené aplikaci a reálném software - instanci frameworku Spring Boot.
Abstract in different language: The thesis describes different problems leading to possible ineffectiveness in the usage of Java memory. It also investigates whether such problems actually exist in commonly used software and if and how could the problems be detected. It defines several types of these problems, e.g. duplicate objects and ineffective usage of the Java collections. After that it describes possible ways to analyze Java memory and based on the analysis, the offline Java memory dump processing approach is chosen. As a result, an application is created for such a purpose. It is capable of searching for and marking the defined memory issues. The application is later tested on a laboratory program and also commonly used software - an instance of the Spring Boot framework.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mach_Martin_2019.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
A16N0051Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce648,94 kBAdobe PDFView/Open
A16N0051Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce413,29 kBAdobe PDFView/Open
A16N0051Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce190 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.