Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLipka Richard, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMatějka, Tomáš
dc.contributor.refereeHerout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-17
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:23Z-
dc.date.available2018-9-10
dc.date.available2020-07-17T13:41:23Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-15
dc.identifier79567
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37422-
dc.description.abstractCílem této práce bylo vytvořit knihovnu pro automatické generování jednotkových testu s využitím nějaké metody kombinatorického testování. V teoretické části je popsáno matematické pozadí kombinatorických metod a podrobněji jsou rozebrány tři kombinatorické metody, které byly v rámci této práce prozkoumány. Zkoumané metody jsou srovnány a ta nejvhodnější je vybrána pro implementaci. Praktická část se zabývá implementací vytvořené knihovny, která se skládá z vybrané kombinatorické metody a generátoru, který na základe testovacích sad generovaných metodou vytváří konkrétní jednotkové testy.cs
dc.format82 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkombinatorické testovánícs
dc.subjectkombinatorické metodycs
dc.subjecttestovánícs
dc.subjectatlbocs
dc.titleKombinatorické generování testůcs
dc.title.alternativeCombinatorial test generatoren
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programInženýrská informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis was to create a library for automatic generation of unit tests using a combinatorial test method. The theoretical part describes the mathematical background of combinatorial methods and three combinatorial methods that have been explored in this work are discussed in more detail. The examined methods are compared with each other and the most suitable is chosen for implementation. The practical part deals with the implementation of the created library, which consists of the chosen combinatorial method and a generator that, based on test sets generated by the method, creates specific unit tests.en
dc.subject.translatedcombinatorial testingen
dc.subject.translatedcombinatorial methodsen
dc.subject.translatedtestingen
dc.subject.translatedatlboen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Matejka_Tomas.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFView/Open
A16N0053Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce718,3 kBAdobe PDFView/Open
A16N0053Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce406,1 kBAdobe PDFView/Open
A16N0053Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce190,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.