Title: Mikrobenchmarky Javy
Other Titles: Java microbenchmarks
Authors: Rojík, Marek
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37425
Keywords: mikrobenchmark;java microbenchmark harness;java;online aplikace
Keywords in different language: microbenchmark;java microbenchmark harness;java;online application
Abstract: Cílem práce je vytvoření aplikace pro provedení mikrobechmarku v programovacím jazyce Java. Aplikace porovnává fragmenty kódu a zjišťuje, jaký fragment je proveden nejrychleji. V první části jsou popsány dostupné nástroje, které slouží pro vytvoření mikrobenchmarku v jazyce Java. Z dostupných nástrojů je vybrán nástroj splňující definovaná kritéria. V další části práce je provedena analýza, zda se bude implementovat online, nebo offline aplikace. Na základě analýzy je vytvořena online aplikace pro provádění mikrobenchmarku pomocí nástroje Java Microbenchmark Harness. V poslední části práce je vytvořená aplikace detailně otestována.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to create an application for microbenchmark executing in the Java programming language. The application compares code snippets to determine which code snippet is executed the fastest. In the first part, there are described available tools that are used to create a microbenchmark. Out of the available tools, it is determined which tool meets the defined criteria. In the next part of the thesis, it is decided whether to implement an online or offline application. According to the analysis, the online version of the application is created. The application used the Java Microbenchmark Harness framework. In the last part of the thesis, the application is thoroughly tested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rojik_Marek_2019.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
A16N0058Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce739,47 kBAdobe PDFView/Open
A16N0058Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce397,3 kBAdobe PDFView/Open
A16N0058Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce187,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.