Title: Zabezpečení a monitorování provozu automobilu s využitím Android zařízení
Other Titles: Android based system for vehicle security and monitoring
Authors: Šimandl, Tomáš
Advisor: Pešička Ladislav, Ing.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37426
Keywords: zabezpečení automobilu;alarm;sledování polohy;kniha jízd;oauth;spring;fcm;firebase;sms;bing maps
Keywords in different language: car security;alarm;location tracking;car logbook;oauth;spring;fcm;firebase;sms;bing maps
Abstract: Zabezpečení a vytváření knihy jízd automobilu není již jen určeno pro firemní účely, ale i pro běžné řidiče. Většina existujících systémů podporuje buď vytváření knihy jízd, nebo zabezpečení, ale jen pár systémů podporují obě funkcionality zároveň. Systémy jsou především založeny na specializovaném zařízení, které je trvale připojeno v automobilu. Tato práce se však zabývá vytvořením systému, jehož základem je Android aplikace, která nahradí specializované zařízení. V rámci systému je navržena a implementována serverová část pro přístup a správu naměřených dat a Android aplikace pro sběr dat. Zabezpečovací část systému je tvořena alarmem, který detekuje narušitele pomocí senzorů v mobilním telefonu a informuje uživatele pomocí SMS zprávy, hovorem nebo e-mailem. Kniha jízd ukládá polohu automobilu v čase a dokáže zobrazit jednotlivé trasy automobilu na mapě společně s údaji, jako je rychlost, nadmořská výška nebo například délka trasy.
Abstract in different language: Car security and log book are no longer only for companies, but also for common drivers. Most of existing systems can secure a car or create a car log book, but only a few systems can do both. These systems are based on specialized devices which connect to the car. This thesis focuses on the design and implementation of a system that is based on an Android device which will replace the specialized device. The system consists of an Android application for recording data in the car and a server which is used for managing records of the car. Security is realized by an alarm which detects intruder thanks to the device sensors and warns a user by SMS, call or e-mail. Car log book stores positions of the car in time and can depict a route of the car on the map, display a length of the route or show graphs of speed and altitude.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
text_dp.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
A17N0088Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce643,94 kBAdobe PDFView/Open
A17N0088Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce533,35 kBAdobe PDFView/Open
A17N0088Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce194,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.