Title: Rozhraní pro administraci aplikace s možností injekce chyb
Authors: Šmaus, Jakub
Advisor: Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bureš Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37427
Keywords: webová aplikace;testování;selenium webdriver;injekce chyb;projekt tbuis
Keywords in different language: web application;testing;selenium webdriver;error injection;project tbuis
Abstract: Existuje webová aplikace UIS (University Information System), což je pseudorealistická netriviální aplikace pro výzkum nově vyvíjených testovacích metod, která od ledna 2018 již funguje ve své prvotní verzi. Na základě ověrování této verze vyvstaly požadavky na její úpravy a vylepšení, které bylo potřeba konzistentně provést. Paralelně s aplikací UIS již byla připravena další aplikace pro injekci chyb do UIS. Jedním z cílu práce je spojení těchto dvou částí do uceleného projektu s názvem TbUIS (Testbed UIS) a tento projekt zpřístupnit odborné veřejnosti. Klíčovou aktivitou práce bude příprava nových chybových verzí podle analýzy nejčastěji se vyskytujících chyb. Primárním programovacím jazykem je Java.
Abstract in different language: There is a web application UIS (University information system), which is a pseudo-realistic non-trivial application for research of newly developed test methods, which exists in its basic version since January 2018. Based on the verification of this version, there were requirements for adjustments and improvements that had to be made consistently. Another application for error injection into UIS has been prepared in parallel. One of the aims of the thesis is to connect these two parts to create a comprehensive project called TbUIS (Testbed UIS) and make this project available to the professional public. The key activity of this work will be the preparation of new error versions based on the analysis of most common errors. The primary programming language is Java.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smaus_Jakub_Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
A17N0089Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce531,84 kBAdobe PDFView/Open
A17N0089Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce339,77 kBAdobe PDFView/Open
A17N0089Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce191,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.