Title: Mobilní aplikace IS/STAG na platformě Android
Other Titles: Mobile application for IS/STAG on Android
Authors: Zimmermann, Marek
Advisor: Valenta Lukáš, Ing.
Referee: Zíma Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37429
Keywords: android;kotlin;is/stag;webové služby;rest;mobilní aplikace;api
Keywords in different language: android;kotlin;is/stag;web services;rest;mobile application;api
Abstract: Tato práce je zaměřena na vývoj mobilní aplikace napojené na IS/STAG. Teoretická část práce se zabývá seznámením se s problematikou moderního vývoje aplikací pro operační systém Android. Dále zkoumá již existující aplikace komunikující se systémem IS/STAG. V praktické části jsou popsány zvolené nástroje, knihovny a frameworky pro vývoj mobilní aplikace na operačním systému Android. Také je popsán návrh aplikace a analýza funkcí, které by byly vhodné pro mobilní aplikaci. Poté je popsána implementace aplikace, její architektura, funkce, možnosti její distribuce a použité metody jejího testování.
Abstract in different language: This thesis is focused on the development of a mobile application for accessing data in IS/STAG on Android. The theoretical part deals with the research of the modern ways of developing an Android application and exploring the existing applications that communicate with IS/STAG. The practical part describes choosing the right tools, libraries and application frameworks for developing an Android application. The next part describes the application design and analysis of what functions would fit the application. Lastly, the implementation of the application itself is described, the methods of its distribution and how it was tested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zimmermann_DP.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
A16N0068Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce432,58 kBAdobe PDFView/Open
A16N0068Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce376,36 kBAdobe PDFView/Open
A16N0068Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce208,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.