Title: Thomassenova hypotéza a související problémy
Other Titles: Thomassens's conjecture and related problems
Authors: Vrána, Petr
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37450
Keywords: hamiltonovská kružnice;hamiltonovská souvislost;hranový graf;hranový graf multigrafu
Keywords in different language: hamiltonian cycle;hamiltonian connectedness;line graph;line graph of a multigraph
Abstract: V této práci zkoumáme různé verze Thomassenovy hypotézy, která říká, že každý $4$-souvislý hranový graf je hamiltonovský. Ukazujeme známé pozitivní výsledky dávající částečná řešení Thomassenovy hypotézy i známá vyvrácení silnějších hypotéz.
Abstract in different language: In the present thesis, we study various versions of Thomassen's conjecture which says that every $4$-connected line graph is Hamiltonian. We show known partial results as well as well as disproving stronger conjectures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vrana.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-vrana.pdfPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
protokol-srz-vrana.pdfPrůběh obhajoby práce431,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.