Title: Námořní střetnutí v průběhu bitvy o Guadalcanal
Other Titles: Naval Clashes During the Battle of Guadalcanal
Authors: Chaloupka, Jan
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37492
Keywords: válka v pacifiku;guadalcanal;námořnictvo;noční boje;radar;jihozápadní tichomoří;císařské japonsko;spojené státy americké
Keywords in different language: pacific war;guadalcanal;navy;night battles;radar;southwest pacific;imperial japan;the united states of america
Abstract: V první polovině roku 1942 došlo ke klíčovým bitvám letadlových lodí, v nichž Japonsko utržilo své první významné porážky ve válce v Pacifiku. Spojené státy se chopili iniciativy a počátkem srpna 1942 obsadily strategicky významný ostrov Guadalcanal v Šalomounově souostroví. O ostrov se rozhořel téměř půl roku trvající boj, v jehož průběhu došlo k pěti nočním námořním bitvám v oblasti známé jako Průliv se železným dnem. Tyto bitvy se vyznačují značnými výkyvy v úspěšnostech obou bojujících stran a měly zásadní vliv na dění na ostrově i na celou kampaň. Američané po celou dobu bojů drželi na ostrově strategicky významné letiště, klíčové pro kontrolu nad ostrovem, a od toho se odvíjela celá Japonská strategie. Vyjma úvodní bitvy se tak jednalo o americké protiútoky na japonské svazy hodlající bombardovat letiště, nebo dopravit na ostrov vojáky. Nevhodná japonská strategie, americká vzdušná převaha a další faktory nakonec donutily Japonce ke stažení svých sil z ostrova a z bitvy o Guadalcanal se stal zlom ve válce v Pacifiku.
Abstract in different language: In first half of 1942, there were key battles in which Japanese suffers first significant loses.in Pacific war. United States takes the initiative and in early august captured strategic important island Guadalcanal in Solomon islands. During almost half year battle there were five naval night battles in Ironbottom Sound. Those battles are characterized significant fluctuations in success of both sides and had significant influence to situation on island and whole campaign. Americans held strategic airport on island, important for control on island. This fact made Japanese strategic plans. Except first battle, other clashes were American counterattacks against Japanese force approaching island with orders to bombard airport or support garrison. Inappropriate Japanese strategy, American air superiority and other factors forced Japanese to evacuate they're units from island and Battle of Guadalcanal became the turning point in the Pacific War.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Namorni stretnuti v prubehu bitvy o Guadalcanal.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Chaloupka - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce561,36 kBAdobe PDFView/Open
Chaloupka - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce650,2 kBAdobe PDFView/Open
Chaloupka - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce242,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.