Title: Invaze do Polska (Fall Weiss/Bílý plán)
Other Titles: The Invasion of Poland (Fall Weiss/Case White)
Authors: Machková, Lenka
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Urban Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37497
Keywords: druhá světová válka;invaze do polska;plán bílý;německá armáda;polská armáda;pakt molotov-ribbentrop
Keywords in different language: world war ii;the invasion of poland;case white;german army;polish army;molotov-ribbentrop pact
Abstract: Bakalářská práce se bude zabývat invazí do Polska, neboli takzvaným Bílým plánem, která stála na počátku druhé světové války a jež vedla k obsazení části Polska německými vojáky. V práci budou zmíněny důvody, příčiny a záminka invaze, plány proti sobě stojících stran, autorka se bude věnovat i zapojení slovenské armády do napadení a zároveň i aktivitou Sovětského svazu. Dále bude následovat samotný průběh celé akce a její následky jak na straně na Polska, tak i na straně Německa včetně poměrů válčících stran na začátku i na konci akce. V rámci následků akce nezůstanou opomenuty ani německé zločiny v Polsku a německá politika teroru, která byla v Polsku po obsazení uplatňována.
Abstract in different language: The thesis will deal with the invasion of Poland, or the so-called White Plan, which stood at the beginning of World War II and which led to the occupation of part of Poland by German soldiers. The reasons, causes and pretext of invasion, plans of opposing parties will be mentioned in the thesis. The author will also deal with the involvement of the Slovak army in the assault and also the activity of the Soviet Union. It will be followed by the course of the whole event and its consequences both on the side of Poland and on the side of Germany, including the situation of the warring parties at the beginning and at the end of the event. As a consequence of the event, German crimes in Poland and the German policy of terror, which was applied in Poland after the occupation, will not be forgotten either.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Machkova.pdfPlný text práce395,36 kBAdobe PDFView/Open
Machkova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce557,66 kBAdobe PDFView/Open
Machkova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce582,14 kBAdobe PDFView/Open
Machkova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce216,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.