Název: Homosexualita a Islám
Další názvy: Homosexuality and Islam
Autoři: Lebrová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Písařová, Petra
Oponent: Křížek, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3750
Klíčová slova: gay;lesba;bisexuál;transsexuál;transgender
Klíčová slova v dalším jazyce: gay;lesbian;bisexual;transsexual;trangender
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá homosexualitou v islámských zemích, postojem ortodoxních muslimů k homosexuální orientaci a postavení homosexuálů a lesbiček v jejich společnosti. Dále je v práci popsáno několik organizací, které se zabývají homosexualitou, a je zde napsáno, čím se zabývají.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with homosexuality in Islamic countries, the status of homosexuals and lesbians in their society and Orthodox Muslims approach to homosexuality. In this thesis is described of several organizations that deal with homosexuality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KBS) / Bachelor´s works (DMS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARKA.pdfPlný text práce522,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lebrova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lebrova_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lebrova.pdfPrůběh obhajoby práce144,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3750

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.