Title: Stanovení hodnoty firmy na základě jejího strategického plánu rozvoje
Other Titles: Determining the value of the company on the basis of its strategic development plan
Authors: Holý, Tomáš
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Čížek Petr, Ing. Ph.D., MA
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37571
Keywords: hodnota podniku;ekonomická přidaná hodnota;finanční analýza;strategická analýza
Keywords in different language: value of the company;economic value added;finance analysis;strategic analysis.
Abstract: Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti ZPA Industry, a.s. V první části je obecný popis společnosti. Ve druhé části je zpracována strategická analýza zahrnující analýzu externího a interního prostředí včetně finanční analýzy. Ve třetí části je zpracován finanční plán společnosti na období 2019-2021. Čtvrtá část je věnována analýze rizik. Pátá část se věnuje finanční analýze plánovaného období. V šesté části je výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu. V poslední části je proveden výpočet ekonomické přidané hodnoty a stanovení tržní hodnoty podniku.
Abstract in different language: The aim of the theses is to value the ZPA Industry, a.s. company. In the first section, a general description of the company has been given. In the second section, a strategic analysis has been provided, including the analysis of the external and internal environment and financial analysis. In the third section, the financial plan of the company has been prepared for the period of 2019-2021. The fourth part has been dedicated to a risk analysis. The fifth part has been devoted to the financial analysis of the forecasted period. In the sixth part, the weighted average of the cost of capital has been calculated. In the last part, a calculation of the added value and market value has been determined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
DP_Holy_OP.pdfPosudek oponenta práce228,99 kBAdobe PDFView/Open
DP_Holy_VP.pdfPosudek vedoucího práce223,5 kBAdobe PDFView/Open
Holy - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce74,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.