Title: Optimalizace válců dopravníku s ohledem na zatížitelnost
Other Titles: Optimization of conveyor rollers with respect to loadability
Authors: Kocourek, Václav
Advisor: Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Skřivánek Petr, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37574
Keywords: pásový dopravník;dopravní válce;modularita;manipulace;cad
Keywords in different language: belt conveyor;transport rollers;modularity;handling;cad
Abstract: Bakalářská práce se zabývá optimalizací válců dopravníku, které jsou ve formě svařence s ložisky uvnitř. U nového řešení je požadována modularita, umístění ložisek mimo válec a zdravotní nezávadnost daného materiálu. Ke zpracování byl použit CAD systém NX 12.0.1
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the optimization of conveyor rollers, which are in the form of weldments with bearings inside. The new solution requires modularity, bearing placement outside the cylinder and the medical harmlessness. The NX 12.0.1 CAD system was used for processing
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kocourek_2019.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kocourek_oponent.pdfPosudek oponenta práce981,89 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kocourek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce977,59 kBAdobe PDFView/Open
Kocourek.pdfPrůběh obhajoby práce534,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.