Title: Náhrada hydraulických smykadel pro prostorové ostřihovací nástroje
Other Titles: Replacement of hydraulic shear blades for spatial trimming tools
Authors: Kepl, Jakub
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Trhlík Josef, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37575
Keywords: smykadla;pohybové šrouby;servomotory.
Keywords in different language: shear blades;movement screws;servo motors.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem několika možných náhrad hydraulických smykadel. Obsahuje popis stávajícího smykadla. Volba elektropohonů jako možnost náhrady. Návrh jednotlivých provedení. Zhodnocení a výběr jedné z variant. Namodelování celé silové řady.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the proposal of several possible replacements of hydraulic ram. Contains a description of the current slide. Choice of electric drives as a substitute option. Design of individual designs. Evaluation and selection of one of the variants. Modeling the entire force series.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tisk.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kepl_oponent.pdfPosudek oponenta práce869,33 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kepl_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce769,84 kBAdobe PDFView/Open
Kepl.pdfPrůběh obhajoby práce576,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.