Title: Konstrukce prototypového nástroje pro lisování dílů do osobních automobilů
Other Titles: Prototype construction of automotive parts stamping tool
Authors: Truneček, Tomáš
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Votápek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37576
Keywords: cad;automobil;interiérové díly;pinčovací nástroj;nx 11
Keywords in different language: cad;car;interior parts;pinching tool;nx 11
Abstract: Bakalářská práce se zabývá úpravou zadaného dílu ve 3D, popisem tvorby ořezových ploch, konstrukčním návrhem pinčovacího nástroje, popisem použitých komponent nástroje a obsahuje výkresovou dokumentaci vybraných částí nástroje.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on modifications of the received 3D model, describtion of the design of tool-trimming surfaces, design of the pinching tool itself and desribtion of used components and it aslo includes technical drawings of chosen components of the tool.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce49,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_Trunecek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce675,64 kBAdobe PDFView/Open
BP_Trunecek_oponent.pdfPosudek oponenta práce681,65 kBAdobe PDFView/Open
Trunecek.pdfPrůběh obhajoby práce507,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.