Title: Návrh řešení generativního 3D modelu produktové řady.
Other Titles: The Design of a Generative 3D Model Solution of a Product Group.
Authors: Nosek, Petr
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Oliverius Jan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37578
Keywords: 3d;model;modelování;cad;produkt;převodovka
Keywords in different language: 3d;model;modeling;cad;product;gearbox
Abstract: Cílem této práce je navrhnout základní řešení systematiky pro tvorbu generativního 3D modelu pro produktovou řadu. Dále provést specifikaci požadavků s ohledem na využívání 3D modelů v produktové řadě. Z navrženého postupu řešení bude zpracován vzorový 3D model a návod pro systematický postup. U výsledného konceptu návodu provést zhodnocení zvoleného systematického postupu tvorby generativního 3D modelu.
Abstract in different language: The aim of this work is to propose a basic systematic solution for generative 3D modeling for a product line. Further, specify the requirements with regard to the use of 3D models in the product line. An exemplar model and instructions for systematic procedure will be elaborated from the proposed solution procedure. In the final draft, evaluate the chosen systematic procedure of generative 3D model creation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petr_Nosek.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
BP_Nosek_oponent.pdfPosudek oponenta práce767,19 kBAdobe PDFView/Open
BP_Nosek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce778,22 kBAdobe PDFView/Open
Nosek.pdfPrůběh obhajoby práce597,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37578

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.