Title: Konstrukční návrh otočného zvedacího stolu o nosnosti 40t pro lis CKV 2500.
Other Titles: Construction design of the rotary lifting table with capacity 40t for hydraulic press CKV 2500.
Authors: Vydržel, David
Advisor: Duník Miroslav, Ing.
Referee: Vaněk Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37579
Keywords: stůl;hydromotor;plunžr;cad model;lis;manipulátor;kování;manipulace
Keywords in different language: table;hydraulic motor;plunger;cad model;press;manipulator;forging;handling
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši manipulačních zařízení v kovacím souboru, zhodnocení a optimalizovaný výběr nejvhodnější konstrukční varianty dle zvolených parametrů. Dále stanovení výpočtového postupu pro konstrukci vybrané varianty. Následně pak vypracování konstrukčního návrhu pro konkrétní zadané parametry a prostorové vymodelování.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains a recherche in a forging file, evaluation and optimized selection of the most suitable constructional variant according to selected parameters. Furthermore, the calculation procedure for the construction of the selected variant. Subsequently, the design of the design for specific parameters and spatial modeling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David Vydrzel-BP.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vydrzel_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce451,98 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vydrzel_oponent.pdfPosudek oponenta práce983,09 kBAdobe PDFView/Open
Vydrzel.pdfPrůběh obhajoby práce582,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37579

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.