Title: Návrh modulu pro násuvný mechanický snímač otáček a snímače koncových poloh.
Other Titles: Engineering design of plug-in modul for mechanical rotation and end positions sensors.
Authors: Reinhart, Jakub
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kodet Jan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37582
Keywords: snímač;mechanismus;cad;3d tisk;nakládací zařízení;snímání polohy
Keywords in different language: sensor;mechanism;cad;3d printing;loading machine;mesure of position
Abstract: Bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu řešení mechanismu snímání koncových, havarijních a obecných poloh nakládacího zařízení řady Ekonomik od firmy Hennlich Engineering s.r.o. Při konstrukci se využívá technologie 3D tisku.
Abstract in different language: This thesis dissert on design of mechanical sensor for loading machine by Hennlich Engineering s.r.o. This sensor have to mesure read end positions, crash positions and general position of loading machine. For this design will be used technology of 3D printing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska prace - Reinhart.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
BP_Reinhart_oponent.pdfPosudek oponenta práce980,54 kBAdobe PDFView/Open
BP_Reinhart_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce781,66 kBAdobe PDFView/Open
Reinhart.pdfPrůběh obhajoby práce571,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.