Title: Hlavní pohon obráběcích strojů. Planetová převodovka se stupňovou změnou otáček
Other Titles: The main drive of machine tools. Planetary gearbox with step change of speed
Authors: Bouček, Václav
Advisor: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37583
Keywords: planetová převodovka;vodorovná vyvrtávačka;horizontka;konstrukce;software kisssys;kisssoft;nx
Keywords in different language: planetary gearbox;horizontal boring machine;construction;software kisssys;kisssoft;nx
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci dvoustupňové planetové převodovky pro vodorovnou vyvrtávačku. Návrh vychází z již hotové-ho řešení, které se upraví na nové, dle požadovaných vstupních a vý-stupních parametrů. Práce obsahuje rešerše hlavních pohonů obráběcích strojů, výpočet převodovky a výsledný model sestavy s výkresovou dokumentací. Výpočet převodovky je proveden pomocí softwaru KISSsys a KISSsoft. Model převodovky je proveden pomocí softwaru Siemens NX.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the construction of a two-stage plan-etary gearbox for a horizontal boring machine. The design is based on a ready-made solution, which is adjusted to the new one according to the required input and output parameters. The thesis contains research of main drives of machine tools, calculation of gearbox and final mod-el of assembly with drawing documentation. The transmission were calculated in KISSsys and KISSsoft software. The transmission model were made in software Siemens NX.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Boucek.pdfPlný text práce5,82 MBAdobe PDFView/Open
BP_Boucek_oponent.pdfPosudek oponenta práce761,73 kBAdobe PDFView/Open
BP_Boucek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce757,43 kBAdobe PDFView/Open
Boucek.pdfPrůběh obhajoby práce565,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.