Title: Dvounápravové regionální kolejové vozidlo pro vedlejší tratě s pohonem spalovacím motorem - Návrh koncepce hnacího agregátu.
Other Titles: Two-axle regional railway vehicle for side railway with combustion engine drive Design of drivetrain conception.
Authors: Zeman, Martin
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Bohuslav Václav, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37584
Keywords: kolejové;vozidlo;pohon;trakce;hydrostatika;hydrogenerátor;hydromotor;regulace
Keywords in different language: drivetrain;design;vehicle;hydrostatic;low-floor;railway
Abstract: Práce je zaměřena na návrh vhodné koncepce pohonu nízkopodlažního regionálního vozidla s motorem uloženým v horní části skříně. Tato koncepce je dále podrobněji zpracována včetně ekonomického zhodnocení, skici vozidla a výrobního výkresu rámu uložení motoru.
Abstract in different language: The aim of this thesis is the design of a drivetrain conception which drives two-axle regional low-floor railway vehicle for side railway. There are engine frame drawings and an economic evaluation too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zeman_martin_S16B0179P_bc_prace_2019.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_Zeman_oponent.pdfPosudek oponenta práce861,36 kBAdobe PDFView/Open
Zeman.pdfPrůběh obhajoby práce520,1 kBAdobe PDFView/Open
BP_Zeman_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce750,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37584

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.