Title: Optimalizace pohonu zdvihacího mechanismu nůžkového stolu
Other Titles: Optimizing the drive mechanism for the scissor lift table
Authors: Sedlák, Zbyněk
Advisor: Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Ryšavý Milan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37587
Keywords: nůžkový mechanismus;pohon;zdvihací plošina;inovace;analýza mkp;optimalizace;kalkulace.
Keywords in different language: scissor mechanism;drive;lifting platform;innovation;fem analysis;optimization;calculation.
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na inovaci konstrukce a analýzu výrobních nákladů nůžkového mechanismu, zdvihacího mechanismu a spodního rámu zdvihací plošiny firmy ENGEL. Práce obsahuje rešerši, analýzu únosnosti nůžkového mechanismu, návrhy inovovaných konstrukčních řešení a jejich technicko - ekonomické zhodnocení na základě analýzy výrobních nákladů současného stavu.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on innovation of construction structures and analysis of production costs of scissor mechanism, lifting mechanism and lower frame of ENGEL lifting platform. The thesis contains research, analysis of load capacity of scissor mechanism, proposals of innovative engineering design solutions and their technical and economic evaluation based on analysis of the current state production costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sedlak_Zbynek_BP_2019.pdfPlný text práce7,13 MBAdobe PDFView/Open
BP_Sedlak_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce973,88 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sedlak_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Sedlak.pdfPrůběh obhajoby práce661,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.