Název: Významná zákonodárná tvorba v Mezopotámii z konce 3. tisíciletí až na počátek 2. tisíciletí před n.l.
Další názvy: Significant Legislative Work in Mesopotamia from the End of the 3rd Millennium a to the Beginning of the 2nd Millennium BC
Autoři: Palíková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Pecha, Lukáš
Oponent: Charvát, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3759
Klíčová slova: zákonodárná tvorba;zákoníky;Mezopotámie;starověk;Lipit-Ištar;Ešnunna;rodinné právo;vlastnické právo;dědické právo;trestní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: legislative work;codes of law;Mesopotamia;ancient;Lipit-Ishtar;Eshnunna;familly law;law of property;right of successions;criminal law
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje dvěma z nejvýznamnějších zákonodárných sbírek, které předcházely Chammu-rabiho zákoníku. Konkrétně se jedná o zákony Lipit-Ištara a zákony z Ešnunny. Hlavní kapitoly se věnují především oboum právním dílům - kdo byl autorem díla, kde byly právní texty sepsány, ale také kým a kde byly objeveny a následně publikovány. V poslední kapitole dochází k vzájemné komparaci obou sbírek na základě vybraných kapitol rodinného práva.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis deals with the two of the most important collections of law before the formation of The Code of Hammurabi - the Codex of Lipit-Ishtar and the Laws of Eshnunna. Main chapters individually deal with the both legal collections - who were the authors of the works, where the legal texts were written, but also by whom and where they were discovered and subsequently published. In the last chapter there are both legislative collection compared with each other, based on selected chapters of the family law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyznamna zakonodarna tvorba v Mezopotamii z konce 3.tisicileti az na poratek 2. tisicileti pr. n. l..pdfPlný text práce931,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce276,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palikova.pdfPrůběh obhajoby práce148,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3759

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.