Title: Významná zákonodárná tvorba v Mezopotámii z konce 3. tisíciletí až na počátek 2. tisíciletí před n.l.
Other Titles: Significant Legislative Work in Mesopotamia from the End of the 3rd Millennium a to the Beginning of the 2nd Millennium BC
Authors: Palíková, Lucie
Advisor: Pecha, Lukáš
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3759
Keywords: zákonodárná tvorba;zákoníky;Mezopotámie;starověk;Lipit-Ištar;Ešnunna;rodinné právo;vlastnické právo;dědické právo;trestní právo
Keywords in different language: legislative work;codes of law;Mesopotamia;ancient;Lipit-Ishtar;Eshnunna;familly law;law of property;right of successions;criminal law
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje dvěma z nejvýznamnějších zákonodárných sbírek, které předcházely Chammu-rabiho zákoníku. Konkrétně se jedná o zákony Lipit-Ištara a zákony z Ešnunny. Hlavní kapitoly se věnují především oboum právním dílům - kdo byl autorem díla, kde byly právní texty sepsány, ale také kým a kde byly objeveny a následně publikovány. V poslední kapitole dochází k vzájemné komparaci obou sbírek na základě vybraných kapitol rodinného práva.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the two of the most important collections of law before the formation of The Code of Hammurabi - the Codex of Lipit-Ishtar and the Laws of Eshnunna. Main chapters individually deal with the both legal collections - who were the authors of the works, where the legal texts were written, but also by whom and where they were discovered and subsequently published. In the last chapter there are both legislative collection compared with each other, based on selected chapters of the family law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznamna zakonodarna tvorba v Mezopotamii z konce 3.tisicileti az na poratek 2. tisicileti pr. n. l..pdfPlný text práce931,83 kBAdobe PDFView/Open
Palikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,32 kBAdobe PDFView/Open
Palikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce276,4 kBAdobe PDFView/Open
Palikova.pdfPrůběh obhajoby práce148,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.