Title: Technický návrh kapacitního vstřikovacího nástroje pro pochromovaný plastový díl a jeho uvedení do provozu
Other Titles: The engineering design of a capacitive injection molding tool for a chromed plastic part and its commissioning
Authors: Velich, Marek
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Tetur Vít, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37591
Keywords: vstřikovací;nástroj;forma;plast
Keywords in different language: injection;mold;tool;plastic
Abstract: Cílem této práce je navrhnout základní technické řešení kapacitního vstřikovacího nástroje pro pochromovaný plastový díl využívaný v automotiv průmyslu. Dále provést specifikaci požadavků s ohledem na správnou funkčnost a technickou jednoduchost. Výsledné řešení je v popisu a zhodnocení realizace nástroje včetně schvalovacích procesů a zkoušek při uvedení do provozu. U výsledného konceptu řešení pro-vést možná doporučení a případné vylepšení pro budoucí návrh zaří-zení pro jiné plastové díly.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to design basic technical solution of capaci-tive mold base for chrome plastic part used in automotive industry. Then perform requirement specification with respect to its correct functionality nad technical simplicity. The resulting solution will be in describing and evaluating the realisation of mold base and its commisioning with testing included. At resultant concept perform possible recommendation and improvements for future mold base design for plastic parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAREK_VELICH_BP_2019.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
BP_Velich_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce786,23 kBAdobe PDFView/Open
BP_Velich_oponent.pdfPosudek oponenta práce944,66 kBAdobe PDFView/Open
Velich.pdfPrůběh obhajoby práce562,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.