Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorFantysová, Nikol
dc.contributor.refereeNovotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-6
dc.date.accessioned2020-07-17T13:43:14Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:43:14Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier77258
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37613-
dc.description.abstractAutorka se v diplomové práci bude zabývat obdobím druhé světové války, kdy se zaměří na historii vzniku a působení ženského pracovního tábora v Nové Roli a mužského výchovného a pracovního tábora v Ostrově nad Ohří, které se nacházely nedaleko německých hranic v západních Čechách v Karlovarském kraji. Studentka uvede příčiny a procesy násilného pracovního nasazení, zmíní se o historii vzniku a významu Nové Role a Ostrovu nad Ohří. Ve stěžejní části práce se pak jednotlivě zaměří na pracovní tábor Nová Role a výchovný a pracovní tábor Ostrov nad Ohří. Uvede důvody jejich zrodu, životní každodennost zajatců a v závěru popíše průběh likvidace táborů a pochodu smrti s tím spojené. Diplomová práce čerpá z odborné literatury a archivních pramenů.cs
dc.format80 s. (147 634 znaků).
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdruhá světová válkacs
dc.subjectkoncentrační táborcs
dc.subjectpracovní táborcs
dc.subjectvýchovný táborcs
dc.subjectholokaustcs
dc.subjectvěznics
dc.subjectozbrojené složky sscs
dc.subjectpochody smrtics
dc.subjectmimořádný lidový soudcs
dc.subjectnová rolecs
dc.subjectostrov nad ohřícs
dc.titlePracovní tábor v Nové Roli a Ostrově nad Ohřícs
dc.title.alternativeLabor camp in the town Nová Role and Ostrov nad Ohříen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programHistorické vědy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the period of the Second World War in the West Bohemia of the Karlovy Vary Region. It is focused on the history of the establishment and activities of the labor camp in the town of Nová Role and labor camp in Ostrov nad Ohří. The author mentions the history and importance of Nová Role and Ostrov nad Ohří and mentions the consequences of World War II in the Karlovy Vary region. The main part of the thesis is focused on labor camps, the causes of their establishment, everyday life of prisoners and in the conclusion describes the death marches, the liquidation of camps and liberation by allied troops. Data and informations for thesis are from available archive sources and literature.en
dc.subject.translatedsecond world waren
dc.subject.translatedconcentration campen
dc.subject.translatedlabor campen
dc.subject.translatededucational campen
dc.subject.translatedholocausten
dc.subject.translatedprisonersen
dc.subject.translatedss armed forcesen
dc.subject.translateddeath marchesen
dc.subject.translatedextraordinary people courten
dc.subject.translatednová roleen
dc.subject.translatedostrov nad ohříen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Nikol Fantysova.pdfPlný text práce757,79 kBAdobe PDFView/Open
Fantysova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce570,7 kBAdobe PDFView/Open
Fantysova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce585,64 kBAdobe PDFView/Open
Fantysova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce222,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.