Title: KOMBINOVANÁ KNIHA - KOMIKS A ILUSTRACE
Other Titles: Combined book - comics and illustration
Authors: Hylmarová, Jana
Advisor: Šalamounová Barbara, Doc. M.A.
Referee: Kořínek Pavel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37622
Keywords: kniha;ilustrace;komiks;psychické zdraví;úzkost;sebepoškozování
Keywords in different language: book;illustration;comic book;mental health;anxiety;selfharming
Abstract: Kniha Úzko pomocí obrazového vyprávění na pomezí ilustrace a komiksu zachycuje subjektivní prožívání zkušenosti potýkání se s potížemi v oblasti psychického zdraví.
Abstract in different language: The book Anxious captures subjective experience of dealing with mental health issues. The narration combines illustrations and comic book ways of storytelling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hylmarova_teoreticka prace.pdfPlný text práce16,55 MBAdobe PDFView/Open
Hylmarova.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Hylmarova_0.pdfPosudek oponenta práce648,01 kBAdobe PDFView/Open
Hylmarova_1.pdfPrůběh obhajoby práce272,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.