Title: Bibliofilie
Other Titles: Bibliophilia
Authors: Bydžovská, Anna
Advisor: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Referee: Budíková Jana, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37624
Keywords: kniha;autorská kniha;ilustrace;grafika;kolagrafie;suchá jehla;přetisk
Keywords in different language: book;author´s book;illustration;graphic;graphic art;printmaking;collagraphy;dry point;reprint
Abstract: Jako svou diplomovou práci jsem vytvořila autorskou knihu RÁNO POLEDNE VEČER. Kniha se skládá ze čtyř mikro příběhů vyobrazujících náplň dne pěti lidí různého věku, pohlaví, vzdělání. Sedmiletého školáka Erika s vášní pro cokoliv, co se týká světa superhrdinů, 10.- ti měsíčního chlapečka Viktora a jeho maminky a studentky Magdaleny, v zahraničí pracujícího 27. letého Tomáše a 81. leté Marie, která je již 28 let v důchodu. Kniha poukazuje na odlišné návyky a způsob trávení dne napříč generacemi. Prostřednictvím knihy si můžeme připomenout dětství, nebo se zamyslet nad vlastním stářím. Kniha by měla vést k zamyšlení, nad naším vlastním trávením času a vést k otázce: trávíme svůj čas smysluplně a tak, jak bychom skutečně chtěli?
Abstract in different language: As my diploma project I have created the author´s book RÁNO POLEDNE VEČER (MORNING NOON EVENING.) The book consist of 4 microstories, depicting the day of five people of different ages, gender and education. Seven year old schoolboy Erik with a passion for everything connected to the world of superheroes, Magdalena a student and a mother a ten month old Viktor, twenty seven year old Tomáš working abroad and eighty one year old retired Marie. The book points out different habits and ways of spending the day across generations. Through the book we can remind ourselves of our own childhood or think over our future at an old age. The book should lead to the reflection of our own time spending and to the question: do we spend our time meaningfully and in a way we really want?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Bydzovska.pdfPosudek vedoucího práce608,58 kBAdobe PDFView/Open
Bydzovska_0.pdfPosudek oponenta práce558,87 kBAdobe PDFView/Open
Bydzovska_1.pdfPrůběh obhajoby práce297,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.