Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Jenčíková, Lucie
Advisor: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Referee: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37628
Keywords: ilustrace;autorská kniha;tužka;tuš;kresba;hybridi;fantazie;smyšlený svět;atlas;encyklopedie;zvířata.
Keywords in different language: illustration;author's book;pencil;ink;drawing;hybrid;fantasy;fictional world;atlas;encyclopedia;animals.
Abstract: Za téma své diplomové práce jsem si zvolila Autorskou knihu, ve které představuji fantaskní svět plný podivuhodných tvorů. Kniha nese název: Atlas fauny ztraceného světa Adary. Stěžejní část práce tvoří cyklus 17. hybridních zvířat, která jsou sestavena z částí dnes žijících, ale také již vyhynulých zvířat. Dohromady jsem skládala části hmyzu, savců i dinosaurů. Každé zvíře má v atlasu svoji vlastní kapitolu, ve které je blíže představeno. Kniha je bohatě ilustrovaná a kromě celkového pohledu na zvíře obsahuje rovněž kosterní stavbu zvířat, lebky, různá schémata, detaily zajímavých částí těla atd.
Abstract in different language: As a theme for my thesis I have picked an author book, in which I am introducing a "made up" imaginary world full of fantastical creatures and beasts. The book bears a name: "Atlas fauny ztraceného světa Adry", which would be translated as the "Lost world Adra's atlas of fauna". The pivotal work consists of 17 hybrid animals cycles, which are made from "pieces" of currently living or even extinct animals of Earth. I put together parts of insects, mammals and even dinosaurs. Every animal has it's own chapter in the atlas, in which it is introduced closely. The book is rich on illustrations and it includes not just overall view of the animal, but also it's bone structure, skull, variations of schematics, details of interesting body parts and others.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
obhajoba diplomove prace.pdfPlný text práce27,02 MBAdobe PDFView/Open
Jencikova.pdfPosudek oponenta práce578,74 kBAdobe PDFView/Open
Jencikova_0.pdfPosudek vedoucího práce498,27 kBAdobe PDFView/Open
Jencikova_1.pdfPrůběh obhajoby práce283,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.