Title: Cyklus obrazů na vlastní téma
Other Titles: The cycle of paintings on their own theme
Authors: Jirsa, Lukáš
Advisor: Jirků Boris, Prof. akad. mal.
Referee: Bubán Stanislav, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37629
Keywords: obrazy;malba;akryl;sololit;surrealismus;fantazy;horor
Keywords in different language: pictures;painting;acrylic;hardboard;surrealism;fantasy;horror
Abstract: Byl jsem postaven před otázku, v jakém že to žiji světě. Odpověď je, v tom nejreálnějším. Opravdu si takhle představuji realitu? Samozřejmě. Zneuctívání morálních hodnot a krásy. Lidská intolerance, bezcitnost, prohnilost a hříšnost. Obžerství, lakomství, smilstvo, lenost, závist, hněv a pýcha. Všechny tyto vlastnosti jsou zobrazeny figurami, ve kterých se vzhledově odráží jejich duše a já je, jako tvůrce díla, trestám. Znásilňuji, vraždím, trhám na kusy, obklopuji je fobií a parazity. Pokrytecké? Ano, jsem taky jen obyčejný člověk. Proto říkám, že "naším" vlivem, i možná bez našeho vědomí, devastujeme svět, ve kterém žijeme. Co s takovou žijící rasou, která nevlastní ani špetku úcty k tomu, co jí bylo dáno vyšší mocí? Postavit ji čelem k apokalypse, dát jí uvědomění v sebe samu a zakusit vlastní medicíny.
Abstract in different language: I was faced with the question of how I live the world. The answer is, in the most real way. Do I really imagine reality like that? Of course. Abuse of moral values and beauty. Human intolerance, heartlessness, rottenness and sinfulness. Gluttony, avarice, fornication, laziness, envy, anger and pride. All these properties are shown by figures in which their soul reflects visually, and I, as the creator of the thesis, are punished. I rape, murder, tear apart, surround them with phobia and parasites. Hypocritical? Yes, I'm just an ordinary man. Therefore, I say that we "devastate" our world, even without our consciousness, the world in which we live. What about such a living race that does not possess or a little respect for what has been given to it by higher power? To confront her with apocalypse, to give her awareness in herself and to experience her own medicine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce12,08 MBAdobe PDFView/Open
Jirsa.pdfPosudek vedoucího práce603,95 kBAdobe PDFView/Open
Jirsa_0.pdfPosudek oponenta práce375,41 kBAdobe PDFView/Open
Jirsa_1.pdfPrůběh obhajoby práce307,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.