Title: Frankismus v návaznosti na sabatianismus
Other Titles: Frankism following Sabbatianism
Authors: Szabová, Kateřina
Advisor: Hrdlička, Karel
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3763
Keywords: frankismus;sabatianismus;Jákob Frank
Keywords in different language: frankism;sabbatianism;Jacob Frank
Abstract: Práce se primárně zabývá tématem frankismu v návaznosti na sabatianismus. Historie hnutí frankismu je v práci přiblížena a popsána prostřednictvím myšlenkových názorů a života zakladatele Jákoba Franka. Na frankistické hnutí je nahlíženo z diachronní perspektivy za pomoci komparační metody. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol.
Abstract in different language: The thesis primarily deals with Frankism following Sabatianism. The history of Frankism movement reported through the life of thought and ideas of the founder Jacob Frank. The Frankists movement is seen from the diachronic perspective using comparative methods. The work is divided into six main chapters
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frankismus v navaznosti na sabatianismus, Katerina Szabova.pdfPlný text práce483,21 kBAdobe PDFView/Open
Szabova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,59 kBAdobe PDFView/Open
Szabova_oponent.pdfPosudek oponenta práce251,83 kBAdobe PDFView/Open
Szabova.pdfPrůběh obhajoby práce132,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.