Název: Frankismus v návaznosti na sabatianismus
Další názvy: Frankism following Sabbatianism
Autoři: Szabová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Karel
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3763
Klíčová slova: frankismus;sabatianismus;Jákob Frank
Klíčová slova v dalším jazyce: frankism;sabbatianism;Jacob Frank
Abstrakt: Práce se primárně zabývá tématem frankismu v návaznosti na sabatianismus. Historie hnutí frankismu je v práci přiblížena a popsána prostřednictvím myšlenkových názorů a života zakladatele Jákoba Franka. Na frankistické hnutí je nahlíženo z diachronní perspektivy za pomoci komparační metody. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis primarily deals with Frankism following Sabatianism. The history of Frankism movement reported through the life of thought and ideas of the founder Jacob Frank. The Frankists movement is seen from the diachronic perspective using comparative methods. The work is divided into six main chapters
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Frankismus v navaznosti na sabatianismus, Katerina Szabova.pdfPlný text práce483,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szabova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szabova_oponent.pdfPosudek oponenta práce251,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szabova.pdfPrůběh obhajoby práce132,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3763

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.