Title: Dopady rozvodu/rozchodu na ženy, muže a děti
Other Titles: The impacts of divorce/breakup on women, men and children
Authors: Matějovcová, Dominika
Advisor: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37634
Keywords: děti a rozvod;dopady rozchodu;dopady rozvou;rozchod;rozpad kohabitace;rozpad rodiny;rozvod
Keywords in different language: breakup;consequnces of cohabitation disruption;consequences of divorce;children and divorce;disruption of cohabitation;divorce;effect of divorce;family breakdown
Abstract: Práce se zabývá problematikou dopadů rozvodů a rozchodů kohabitací na členy rozpadající se rodiny. Přináší přehled hlavních důsledků rozvodů zvlášť pro dospělé a děti a nastiňuje důsledky rozchodů kohabitací. V obou případech se snažím zaměřit na stejné oblasti. U dospělých jsou to ekonomické důsledky, důsledky pro kontakt a vztahy s dětmi, pro psychickou pohodu a zdraví a v neposlední řadě pro vztahy a manželství. V případě dětí se pak zabývám dopady na psychické zdraví a pohodu, na vzdělání a pracovní život, na vztahy dítěte s rodiči a rodinou a na partnerské a sexuální vztahy.
Abstract in different language: My thesis deals with the topic consequences of divorce and cohabitation dissolution on members of disintegrated family. It brings an overview of the main impacts of divorce for children and adults and outlines the consequences of cohabitation dissolution. In both cases I try to concentrate on same fields. In the case of adults I write about economic consequences, consequences for relationships with children, for well-being and mental health and last but not least for romantic relationships and marriages. In the case of children I deal with fields of mental health and well-being, education and work life, relationships with parents and family and romantic and intimate relationships.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_Matejovcova.pdfPlný text práce987,81 kBAdobe PDFView/Open
Matejovcova_ved.pdfPosudek vedoucího práce151,73 kBAdobe PDFView/Open
posudek_Matejovcova_op.pdfPosudek oponenta práce114,4 kBAdobe PDFView/Open
Matejovcova.PDFPrůběh obhajoby práce550,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.