Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrdlička, Karel
dc.contributor.authorSatková, Markéta
dc.contributor.refereeTydlitátová, Věra
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T06:36:40Z
dc.date.available2011-06-02cs
dc.date.available2013-06-19T06:36:40Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier48704
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3766
dc.description.abstractPráce popisuje význam židovského Chrámu z různých úhlů pohledu. První část mluví o rozvoji instituce Chrámu v Izraeli počínajíc původním stanem setkávání, zmiňuje Šalomounův Chrám, Chrám Herodův a jeho zničení v roce 70 n.l. Druhá část vysvětluje roli Chrámu v kontextu tří monoteistických náboženství v Izraeli - judaismu, křesťanství a islámu. Poslední kapitola nazvaná "Chrámová hora jako místo střetu" pojednává o politických aspektech této lokality v Jeruzalémě v kontextu židovského střetu s muslimy.cs
dc.format64 s. (86 630 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectžidovský chrámcs
dc.subjectChrámová horacs
dc.subjectmesiášcs
dc.subjectjudaismuscs
dc.subjectkřesťanstvícs
dc.subjectislámcs
dc.subjectmesianismuscs
dc.titleJeruzalémský chrám a jeho současná interpretacecs
dc.title.alternativeThe Jerusalem Temple and Its Present Interpretationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe present thesis is describing the significance of the Jewish Temple from different points of view. The first part describes the development of the institution of the Temple in Israel; the described history goes from the tabernacle of the congregations through the Temples built by Kings Salomon and Herod and finishes with the act of final destruction in 70 AD. The second part explains the role of the Temple in three major monotheistic religions in Israel ? Judaism, Christianity and Islam. The last chapter called The Temple Mount as a Place of Conflict speaks about political aspects of this site in Jerusalem focused on the Jewish conflict with Moslems.en
dc.subject.translatedjewish templeen
dc.subject.translatedTemple mounten
dc.subject.translatedmessiahen
dc.subject.translatedjudaismen
dc.subject.translatedchristianityen
dc.subject.translatedislamen
dc.subject.translatedmessianismen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jeruzalemsky Chram a jeho soucasna interpretace.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Zajicova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,63 kBAdobe PDFView/Open
Zajicova_oponent.pdfPosudek oponenta práce322 kBAdobe PDFView/Open
Zajicova.pdfPrůběh obhajoby práce143,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.