Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJiráková, Karolína
dc.contributor.refereeBoháček Kryštof, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.refereePorubjak Matúš, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-10-2
dc.date.accessioned2020-07-17T13:43:54Z-
dc.date.available2017-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:43:54Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-27
dc.identifier74316
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37681
dc.description.abstractPráce se zabývá otázkou, jakým způsobem se Aristotelés dostává k poznání prvních principů (či počátků) a příčin. Výklad je ovlivněn interpretací Aristotelovy metody, která je spjata s chápáním podstaty jakožto složeniny látky a formy. Prezentované pojetí je tak možné charakterizovat příklonem k přírodovědnému typu uvažování, ale nikoli redukcí na tento model. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž první z nich je věnována filosofickému výkladu Aristotelových principů (počátků ve smyslu východisek i výsledků). Druhá část práce představuje zkoumání Aristotelových principů prostřednictvím interpretace první a druhé knihy De anima. Výsledkem je obraz Aristotelovy metody, která je podstatným způsobem založena na precizaci principů-východisek.cs
dc.format161 s. (250 497 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaristoteléscs
dc.subjectinduktivní metodacs
dc.subjectpoznánícs
dc.subjectpočátky a příčinycs
dc.subjectdušecs
dc.titleAristotelova teorie poznání: zaměření na induktivní metodu a její reflexi současnými autorycs
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the question of how Aristotle gets to know the first principles and causes. The interpretation is influenced by the interpretation of Aristotle's method, which is connected with the understanding of substance as a compound of matter and form. The presented concept can be characterized by an inclination to the natural science type of reasoning, but not by a reduction to this model. The work is divided into two main parts. The first is devoted to the philosophical interpretation of Aristotle's principles (both starting points and results). The second part presents an examination of Aristotle's principles through the interpretation of the first and the second book of the De anima. The thesis offers an image of Aristotle's method, which is essentially based on the precision of the principles as starting points.en
dc.subject.translatedaristotleen
dc.subject.translatedinductionen
dc.subject.translatedknowledgeen
dc.subject.translatedfirst principles and causesen
dc.subject.translatedsoulen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Jirakova.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Jirakova_posudek2.pdfPosudek oponenta práce444,8 kBAdobe PDFView/Open
Jirakova_O.pdfPrůběh obhajoby práce266,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.