Title: Naučná stezka ve středních Brdech v okolí Zaječova
Other Titles: Nature trail in the central Brdy near Zaječov
Authors: Egrtová, Ivana
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37697
Keywords: naučná stezka;střední brdy;informační tabule;pracovní listy
Keywords in different language: nature trail;central brdy;information boards;worksheets
Abstract: Tato diplomová práce představuje návrh naučné stezky v oblasti Střední Brdy, mezi obcemi Zaječov a Obecnice. Trasa je nazvána "Za poznáním středních Brd" a její délka je 11 kilometrů. Na trase je celkem 11 informačních panelů. Panely obsahují stručné informace o Chráněné krajinné oblasti Brdy a zajímavých představitelích místní fauny a flóry, spolu s informacemi o bývalém vojenském prostoru. Projekt přírodní stezky je doplněn o pracovní listy pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol.
Abstract in different language: These diploma thesis presents a project of a nature trail in the area Střední Brdy, between villages Zaječov and Obecnice. The trail is named "Za poznáním středních Brd" and its length is 11 kilometres. There are 11 informational panels in total along the trail. The panels contain brief information about the nature conservation area Brdy and about interesting representatives of fauna and flóra, together with information about the former military area. The project of the nature trail is accompanied by worksheets for students of lower secondary school and secondary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivana Egrtova - navrh naucne stezky DP.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFView/Open
Egrtova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce488,28 kBAdobe PDFView/Open
Egrtova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce324,71 kBAdobe PDFView/Open
Egrtova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce148,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.