Title: Botanická studie evropsky významné lokality Maňovický rybník a její využití při vyučování
Other Titles: Botanical Study of the Sites of Community Importance of Maňovický ponds and Implementation in Teaching Process
Authors: Veselá, Růžena
Advisor: Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37703
Keywords: maňovický rybník;aktuální flóra a vegetace;exkurze;exkurzní trasa
Keywords in different language: maňovický pond;actual flora and vegetation;excursions;excursion route
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je botanická a je zaměřena na aktualizaci soupisu flóry a vyhodnocení vývoje území během posledních deseti let. Druhá část práce je didaktická část. Didaktická část je založena na botanické studii a zahrnuje dvě exkurze. Exkurze zahrnují pracovní listy s mnoho úkoly. Exkurze byly vytvořeny v praxi a byly evaluovány mnou, žáky a paní učitelkou, která žáky doprovázela.
Abstract in different language: This diploma thesis is based on two parts. First part is botanical part, which is focused on update list of flora and evaluation of development of locality during last ten years. Second part is didactical part. Didactical part is based on botanical study and it is implemented into two excursions. These two excursions include worksheets with a lot of assignments. They were tried in practice and they were evaluated by me, pupils and their teacher.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace RV.pdfPlný text práce9,03 MBAdobe PDFView/Open
Vesela_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce409,94 kBAdobe PDFView/Open
Vesela_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce444,05 kBAdobe PDFView/Open
Vesela_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce142,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.