Název: Nejčastější problémy žen v klimakteriu
Další názvy: The most common problems of women in menopause
Autoři: Brabencová, Romana
Vedoucí práce/školitel: Ajglová, Jana
Oponent: Lorenzová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3773
Klíčová slova: klimakterium;premenopauza;menopauza;perimenopauza;postmenopauza;osteoporóza;hormonální substituční terapie;pohybová aktivita;zdravá výživa;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: menopause;premenopause;menopause;perimenopause;postmenopause;osteoporosis;hormone replacement therapy;physical aktivity;healthy food;education
Abstrakt: Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na nejčastější problémy žen v klimakteriu a možnosti jejich léčby. Dále se zabývám problematikou osteoporózy, její jéčbou a prevencí. Zaměřuji se hlavně na životní styl a edukaci žen. Praktická část je výzkumného charakteru a je zaměřena na nejčastější problémy žen, jejich informovanost o této problematice a zda se ženy věnují prevenci těchto problémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The theroetical part of this bachelar work is oriented on the most frequent womans problems in the menopause and their occasion of treatment. Than I deal with questions of osteoporosis, their treatment and prevention. I orient mainly on womans lifestyl and edukation. The practical part is on researching charakter and it is oriented on the most frequent problems of women, their knowing about this questions and if women attend to prevention these problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE, BRABENCOVA ROMANA.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Brabencova.jpgPosudek vedoucího práce123,07 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Brabencova.jpgPosudek oponenta práce155,63 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Brabencova.jpgPrůběh obhajoby práce107,59 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3773

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.