Title: Nejčastější problémy žen v klimakteriu
Other Titles: The most common problems of women in menopause
Authors: Brabencová, Romana
Advisor: Ajglová, Jana
Referee: Lorenzová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3773
Keywords: klimakterium;premenopauza;menopauza;perimenopauza;postmenopauza;osteoporóza;hormonální substituční terapie;pohybová aktivita;zdravá výživa;edukace
Keywords in different language: menopause;premenopause;menopause;perimenopause;postmenopause;osteoporosis;hormone replacement therapy;physical aktivity;healthy food;education
Abstract: Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na nejčastější problémy žen v klimakteriu a možnosti jejich léčby. Dále se zabývám problematikou osteoporózy, její jéčbou a prevencí. Zaměřuji se hlavně na životní styl a edukaci žen. Praktická část je výzkumného charakteru a je zaměřena na nejčastější problémy žen, jejich informovanost o této problematice a zda se ženy věnují prevenci těchto problémů.
Abstract in different language: The theroetical part of this bachelar work is oriented on the most frequent womans problems in the menopause and their occasion of treatment. Than I deal with questions of osteoporosis, their treatment and prevention. I orient mainly on womans lifestyl and edukation. The practical part is on researching charakter and it is oriented on the most frequent problems of women, their knowing about this questions and if women attend to prevention these problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE, BRABENCOVA ROMANA.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Brabencova.jpgPosudek vedoucího práce123,07 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Brabencova.jpgPosudek oponenta práce155,63 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Brabencova.jpgPrůběh obhajoby práce107,59 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.