Title: Low power systems
Authors: Vlášek, Jakub
Referee: Kos Šimon, Doc. Mgr. Ph.D.
Pospíšil Stanislav, Ing. DrSc.
Kropík Martin, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37738
Keywords: inverzní beta rozpad;danss;anti-neutrino;vme;scintillator;pmt;v1495;s-cube;koincidence
Keywords in different language: inverse beta-decay;danss;anti-neutrino;vme;scintillator;pmt;v1495;s-cube;coincidence
Abstract: Tato práce prezentuje metodu zpracování dat multikanálového systému pro získávání dat z segmentovaného detektoru reaktorových antineutrin. Metoda je popsána a její dvě různé implementace. Jedna pro spektrometr založený na fotonásobičích detektoru DANSS, postavený Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně a běží v jaderné Kalininské elektrárně, a druhý, softwarově založený pro detektor S3, který je vyvíjen v Ústavu Technické a Experimentální Fyziky ČVUT v Praze.
Abstract in different language: This thesis presents a method of data analysis of a multichannel spectroscopic data acquisition system for a large segmented detector of reactor antineutrinos. The method is described, and two implementations are presented. One for PMT based spectrometer for the DANSS detector, built by the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna and operating underneath nuclear reactor in the Kalinin Nuclear Power plant and second software based for the S3 detector, being developed by the Institute of Experimental and Applied Physics of the Czech Technical University in Prague.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD_Thesis21.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
vlasek_opon.pdfPosudek oponenta práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
vlasek_publ.pdfPosudek vedoucího práce343,69 kBAdobe PDFView/Open
vlasek_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce525,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.