Název: Ošetřovatelská péče o ženu na porodním sále
Další názvy: Nursing care for women in the delivery room
Autoři: Doláková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hánová, Ivana
Oponent: Kašová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3774
Klíčová slova: ošetřovatelská péče;porodní asistentka;porodní sál;normální porod;první doba porodní;druhá doba porodní;třetí doba porodní;čtvrtá doba porodní;první ošetření novorozence
Klíčová slova v dalším jazyce: nursing care;midwife;birth center;normal birth;the first stage of labor;the second stage of labor;the third stage of labor;the fourth stage of labor;the first treatment of newborn
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám ošetřovatelkou péčí o ženu na porodním sále, konkrétně se zabývám péči o ženu při normálním, tedy fyziologickém porodu. V teoretické části své práce se zabývám definicí normálního porodu, definicí práce porodní asistentky a krátce zmiňuji i historii porodní asistence. Dále popisuji jednotlivé doby porodní a péči porodní asistentky v jednotlivých dobách porodních. Praktickou část jsem zaměřila na péči porodních asistentek o rodičky na porodních sálech GPK FN Lochotín a na kamerový systém, který je používán v tomto perinatologickém centru. Praktickou část jsem realizovala formou dotazníkového šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the nurse caring for a woman in the delivery room, specifically deals with the care of a woman in normal childbirth. In the theoretical part of my work deals with the definition of normal birth, midwives work definition and briefly mention the history of midwifery. I describe each stage of labor and care of a midwife in the birth times of the individual. The practical part is focused on midwifery care of mothers in maternity rooms FN Lochotin GPK and the camera system, which is used in the Perinatology Center. The practical part was done by questionnaire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace-Lucie_Sestakova_2012.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Sestakova.jpgPosudek vedoucího práce98,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Sestakova.zipPosudek oponenta práce179,6 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Sestakova.jpgPrůběh obhajoby práce120,07 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3774

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.