Název: Péče o novorozence z vícečetného těhotenství
Další názvy: Care for a multipathical pregnancy newborn
Autoři: Vykouřilová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Špidlenová, Dana
Oponent: Hrachovcová, Hana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3775
Klíčová slova: dvojčata;těhotenství;dítě;miminko;rodiče;rodina;matka;otec;partner
Klíčová slova v dalším jazyce: twins;pregnancy;child;baby;parents;mother;father;partner
Abstrakt: Bakalářskou práci, která se zabývá především problematikou dvojčat, jsem se rozhodla zpracovat na základě, jak se správně postarat o více novorozenců najednou, aby nebyli ochuzeni o péči a lásku. Chtěla bych v ní zachytit zejména rady a typy, jak si usnadnit péči o více novorozenců, názory a rady rodičů s dvojčaty (praktická část)aj. Doufám,že moje bakalářská práce bude alespoň minimálním přínosem v této oblasti, ve které je bohužel takové minimum informací pro rodiny s novorozenci z vícečetného těhotenství.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelors thesis, which deals primarily with issues of twins, I decided to process on the basic of how to properly take care of more babies at once, not to be deprived of care and love. I would like it to capture hints and tips how to facilitate care of more babies, opinions and advice to parents with twins (practical part)and others. I hope that my bachelor's thesis will be the minimum benefit in this area, which unfortunately is a minimum of information for families with newborns from multiple pregnancy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ORIGINAL PDF.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Vykourilova.jpgPosudek vedoucího práce101,01 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Vykourilova.zipPosudek oponenta práce189,19 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vykourilova.jpgPrůběh obhajoby práce131,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3775

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.