Title: Postoj sester k HIV nemocným
Other Titles: Position between nurse and HIV infected patients
Authors: Plhalová, Kateřina
Advisor: Růžičková-Pflugová, Radmila
Referee: Loudová, Soňa
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3776
Keywords: postoj;zdravotní sestra;pacient;HIV
Keywords in different language: attitude;nurse;patient;HIV
Abstract: Tato práce se zabývá postojem zdravotních sester k pacientům s HIV. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První pojednává o anatomii krve, která je s přenášením viru HIV spojená. Druhá kapitola osvětluje fakta o viru HIV, počínaje datem objevení, způsoby diagnostiky, možnosti nákazy, rizika, prevence a léčby. Praktická část se pak zabývá kvantitativním výzkumem, který je zaměřen na postavení zdravotních sester, jakožto odborníků k pacientům, již tímto virem nakaženým. O jejich zkušenostech, znalostech a převážně o tom, jak se zdravotní sestry před hrozbou této nákazy chrání. Účelem této práce je tedy poukázat na nedostatečnou ochranu, způsobenou pracovní degenerací při rutinních výkonech, při práci ať už s pacienty, tak i infikovaným materiálem.
Abstract in different language: The thesis deals is engaged in attitude nurses towards patient with HIV virus. Teoretical part is sort of two chapters. First is dealing anatomy of blood, which is related with transer of virus. Second chapter explain facts of the virus, as from date of discovery, way´s of diagnostics and infection, risk rating and health precaution. Practical part is treat of guantitative analysis, which is intent on position between nurses, as specialist, and patients. Theirs experiences, kowledges and mostly how are the nurses secure against infection. Purpouse of this thesis is point out on unsecurity protect, maked degeneration on rutine job preformance with patients or infected materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,52 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Plhalova.jpgPosudek vedoucího práce142,07 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Plhalova.jpgPosudek oponenta práce119,54 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Plhalova.jpgPrůběh obhajoby práce88,29 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.