Title: Projektové vyučování v hudební výchově
Other Titles: Project education in music lessons
Authors: Růžičková, Veronika
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37788
Keywords: projektové vyučování;projektová metoda;bedřich smetana;100. výročí samostatné republiky;rytmické činnosti;instrumentální činnosti;zpěv;malování na hudbu;vlastenectví;myšlenková mapa;kooperativní učení;skupinová práce;práce s textem;práce s prameny;myšlenková mapa;výukový plakát
Keywords in different language: project teaching;project method;bedřich smetana;100th universary pf the independent czechoslovac republic;rhythmic activities;instrumental activities;listening;singing;education poster
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na projektové vyučování v hudební výchově. Popisuje stručně historii a charakter projektového vyučování a možnosti jeho uplatnění v hudební výchově, dokládá soulad projektové metody s RVP. Autorka uskutečnila projekt na téma Bedřich Smetana a oslavy 100. výročí založení samostatné Československé republiky, realizace proběhla na Gymnáziu Luďka Pika Plzeň. Studenti samostatně získávali informace o díle a životě skladatele, spolupracovali ve skupinách, zkoušeli hrát, zpívat a rytmizovat ukázky z jeho skladeb, malovali na hudbu, pracovali na základě aktivního poslechu (Prodaná nevěsta, Má vlast, komorní díla). Hledali souvislosti mezi Smetanovým vlastenectvím a použitím jeho děl při oslavách výročí. Žákovským výstupem z projektu byl výukový plakát.
Abstract in different language: The theses is focused on project teaching in musical educatin. The first part explains the situation in world pedagogy at the begining of twentieth century, the origin of project method and its reception by czech teachers. There is introduction of current terminology, i. e. typology of projects, characteristic features of a school project and adventages and disadvantages of project teaching. In the following part the development of mucical education has been described as well as possibilities how to implement project teaching in to the didactics of music. The benefits of projects have been evaluated in terms of the fulfillment of the framework education program and the development of pupils key competences. The core of the paper is the realization of the author´s own project the topic of which was Bedřich Smetana and the celebration of the 100th universary of the independent Czechoslovak Republic. This project was held at Grammer School of Luděk Pik in Pilsen in three classes. The aims of the project have been set with regard to the curriculum of musical education. The author included rhythmic activities, instrumental, listening, singing and fine arts activities that had been embeded in Smetana´s compositions (The Bartered Bride, My Homeland, chamber pieces). The pupils gathered information about the work and life of the composer and his relation to Pilsen. They were also finding reasons why Smetana´s compositions were played during the celebrations of the Republics universary. There were presentations of acquired information within the project. Mutual evaluation with students took place at the end of the project. The outcome of the project was the education poster that had been prepared by the students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1DP k odevzdani VR.pdfPlný text práce8,42 MBAdobe PDFView/Open
Ruzickova V_DP_vedouci_Fei.pdfPosudek vedoucího práce207,63 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova V_DP_oponent_Ku.pdfPosudek oponenta práce207,2 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova V..pdfPrůběh obhajoby práce268,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.