Název: Současné etické problémy porodnictví a gynekologie
Další názvy: Current ethic problems of obstetrics and gynecology
Autoři: Šeligová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Ratislavová, Kateřina
Oponent: Horová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3779
Klíčová slova: etika;interrupce;plod;viabilita plodu;dárcovství oocytů
Klíčová slova v dalším jazyce: ethics;abortion;fetus;viability of the fetus;oocyte donation
Abstrakt: Bakalářská práce rozebírá interrupci a dárcovství oocytů z etického hlediska. Je zaměřena na obecnou etiku, ale také na etiku v ošetřovatelství a ve zdravotnictví. Část práce, která pojednává o etických hlediscích interrupce, popisuje názory zastánců i odpůrců interrupce a v souvislosti s daným tématem je zde pojednáváno také o morálním statutu lidského embrya, ale také o právech ženy a nenarozeného dítěte. Práce také zahrnuje již zmiňované dárcovství oocytů a etické problémy, které s sebou tato problematika přináší. V praktické části jsou analyzovány výsledky zjištěné na základě dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit postoj laické veřejnosti k interrupci a dárcovství oocytů.
Abstrakt v dalším jazyce: This Baccalaureate work analyses abortion and the donation of oocytes from an ethical viewpoint. It has within its focus common ethics but also the ethics concerning and surrounding Nursing and Health. The part of this work which deals with ethics from an abortion viewpoint is described from the opinions of both proponents and opponents of abortion, and in the context of the given theme consideration is also given to the moral status of the human embryo, along with the rights of the woman and the unborn child. This work also comprises of reference to the donation of oocytes and the ethical difficulties which this issue alone entails. The practical side of this thesis are the analyses of results obtained from basic questionnaire gathering the aim of which was to ascertain the stance of the general, non-professional public towards abortion and the donation of oocytes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Seligova.jpgPosudek vedoucího práce131,63 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Seligova.zipPosudek oponenta práce130,18 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Seligova.jpgPrůběh obhajoby práce125,15 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3779

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.