Title: Projekt - Prodejna stavebnin s administrativní budovou
Authors: Jakeš, Pavel
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37796
Keywords: ocelová hala;stavba;objekt;ocel;modulová výstavba;projektová dokumentace
Keywords in different language: administrative building;building;steel;storege hall;project documentation;prefabrication
Abstract: Úkolem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro účely stavebního povolení. Náplní práce je návrh areálu stavebnin, skládající se ze skladovací haly a prodejny s administrativní budovou, statické posouzení haly, tepelně technické posouzení a PBŘ stavby. Veškeré části bakalářské práce jsou zpracovány v souladu s aktuálním zněním norem a vyhlášek. Pro statický návrh a posouzení byl použit program FIN 3D EC a GEO5. Tepelně technické posouzení skladeb bylo vypracováno za pomocí programu Deksoft TT1D. Výkresová část byla vypracována v programu BricsCAD V19.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is the project documentation for building permit. The kontent of the thesis is a design of a complex of building compodity shop. Shop consist storage hall and an administrative bulding. Parts of the bachelor thesis were prepared in accordance with the relevant standards in the current and valid version. GEO5 and FIN 3D EC were used for static assessment and desing. The thermal technical assessment was made in the Deksoft TT 1D program. Graphic elaboration was created in BricsCAD V19.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavel Jakes.pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
Jakes_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce685,7 kBAdobe PDFView/Open
Jakes_oponent.pdfPosudek oponenta práce637,87 kBAdobe PDFView/Open
Jakes_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce216,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37796

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.