Title: Projekt - Waldorfská mateřská škola
Authors: Grossová, Zuzana
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37797
Keywords: bezbariérová mateřská škola;dřevěný vazník;rámová příčle;statický výpočet;stavební povolení;waldorfská mateřská škola.
Keywords in different language: barrier-free nursery school;building authorization;frame rung;static calculation;waldorf kindergarten;wooden truss.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektu ke stavebnímu povolení na téma Waldorfská mateřská škola. Zaměřuje se na architektonický návrh, statické posouzení nosného systému objektu, požárně bezpečnostní řešení, bezbariérové užívání stavby, ochranu proti hluku a posouzení z hlediska tepelné techniky.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the processing of a project for a building authorization on the theme of Waldorf Kindergarten. It focuses on architectural design, static assessment of the building's load-bearing system, fire safety solution, barrier-free use of the building, noise protection and thermal engineering assessment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zuzana_Grossova.pdfPlný text práce11 MBAdobe PDFView/Open
Grossova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce705,29 kBAdobe PDFView/Open
Grossova_oponent.pdfPosudek oponenta práce629,12 kBAdobe PDFView/Open
Grossova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce213,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.