Název: Problematika umírání v intenzivní péči
Další názvy: The problems of dying in intensive care unit
Autoři: Radová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Jandíková, Zuzana
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3780
Klíčová slova: etická dilemata;intenzivní medicína;paliativní péče;smrt;umírání;všeobecná sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: dying;death;ethical dilemmas;intensive medicine;nurse;palliative care
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku umírání v prostředí intenzivní péči. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části je nejprve nastíněno prostředí intenzivní medicíny a specifika péče o pacienta na tomto typu oddělení. V další samostatné kapitole je popsán proces umírání včetně péče o umírající pacienty, o jejich příbuzné a péče o zemřelého. Závěrečná kapitola teoretické části se věnuje etickým a právním aspektům umírání týkající se intenzivní péče. Praktická část se zaměřuje na vlastní šetření, které mapuje pocity všeobecných sester při péči o umírající pacienty. Výsledky byly zjištěny metodou kvantitativního výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the problems of dying and death in the setting the intensive medicine. Thesis consists of two principal parts, theoretical and practical. In the theoretical part is first outlined the setting intensive medicine and specifics of patient care in this ward. In the next part is describes the process of dying including care for dying patients, for their family and for care of dead person. The final section of theoretical part is devoted to ethical and legal aspects from setting intenzive medicine. Practical part is focused on own investigation. It examines of feelings of nurse when they caring for dying patients. Results were obtained using quantitative investigation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Problematika_umirani_v_intenzivni_peci.pdfPlný text práce832,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Radova.jpgPosudek vedoucího práce153,52 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Radova.jpgPosudek oponenta práce123,27 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Radova.jpgPrůběh obhajoby práce112,76 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3780

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.