Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara Luděk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPokorný, David
dc.contributor.refereeStaňková Hana, Ing.
dc.date.accepted2019-8-28
dc.date.accessioned2020-07-17T13:45:01Z-
dc.date.available2018-9-24
dc.date.available2020-07-17T13:45:01Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-7-12
dc.identifier77975
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37801
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavbu budovy, která bude zázemím pro brokovou střelnici Vysoká. Práce je zaměřena na vypracování dispozičního, architektonického a materiálového řešení. Součástí je také tepelné posouzení a statické posouzení některých prvků. Všechny části práce jsou vypracovány v souladu s platnými aktuálními normami. Pro textovou část byl použit program Microsoft Word a Microsoft Excel. Pro statické posouzení byl použit program FIN 2D. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2015.cs
dc.format143 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectstavební povolenícs
dc.subjectstřelnicecs
dc.subjectakustikacs
dc.subjectstatický výpočetcs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectzdivocs
dc.subjectochrana sluchucs
dc.subjectnebezpečný prostorcs
dc.subjecthlukcs
dc.titleZpracování projektové dokumentace pro stavbu broková střelnice se zázemím Vysokács
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe content of this bachelor´s thesis is the processing of project documentation for a building permit for building which will be the backdrop for shotgun shooting range Vysoká. The work is focused at developing a disposition, architectural and material solution. Thermal assessment and static assessment of certain elements are also included. All parts of work are drawn up in accordance with current standards. Microsoft Word and Microsoft Excel were used for the text part. The FIN 2D programme was used for static assessment. The drawing section was created in the AutoCAD 2015 programme.en
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedbuilding permiten
dc.subject.translatedshooting rangeen
dc.subject.translatedacousticsen
dc.subject.translatedstatic calculationen
dc.subject.translatedreinforced concreteen
dc.subject.translatedbricken
dc.subject.translatedhearing protectionen
dc.subject.translateddangerous areaen
dc.subject.translatednoiseen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pokorny David.pdfPlný text práce6,16 MBAdobe PDFView/Open
Pokorny_oponent.pdfPosudek oponenta práce130,04 kBAdobe PDFView/Open
Pokorny_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce634,43 kBAdobe PDFView/Open
Pokorny_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce229,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.