Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu pětipodlažního bytového domu v Plzni s garážemi v suterénu
Authors: Deiko, Darya
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37803
Keywords: bytový dům;projekt ke stavebnímu povolení;statika;teplotní posouzení
Keywords in different language: residential building;project for building permit;statics;temperature assessment
Abstract: Anotace V bakalářské práci zpracovávám projektovou dokumentaci bytového domu v Praze k.ú.Letňany p.č.629/562 dle vyhlášky č. 63/2013 Sb a 405/2017 Sb..Objekt ma 4.NP a 1.PP podlaží, celkem jsou 20 bytů. Hlavním cílem této bakalářské práce byl návrh dispozičního, konstrukčního a provozního řešení. V práci se zabývám stavebním a statickým řešením objektu. Výkresy jsem zpracovala v programu AutoCAD 2016. Pro statické výpočty jsem použila program Fin EC a Scia Engineer 17. Pro zpracování tepelného posouzení konstrukcí jsem použila program Teplo 2017 LT a Agros2D. Textové zprávy jsem vytvořila v programu Microsoft Word 2010. Veškeré konstrukce a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.
Abstract in different language: Annotation In the bachelor thesis I prepare project documentation of apartment house in Prague-Letnyany 629/562 according to regulation 63/2013 and 405/2017. The main aim of this bachelor thesis was to design the layout, construction and operation solution. In my work I deal with building and static solution of object. I have elaborated the drawings in AutoCAD 2016. I used Fin EC and Scia Engineer 17 for static calculations. I created text messages in Microsoft Word 2010. All constructions and calculations were made according to valid ČSN EN standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0.1 BAKALARSKA PRACE DEIKO.pdfPlný text práce16,67 MBAdobe PDFView/Open
Deiko_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce760,6 kBAdobe PDFView/Open
Deiko_oponent.pdfPosudek oponenta práce762,34 kBAdobe PDFView/Open
Deiko_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce210,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.