Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu polyfunkčního bytového domu v Karlových Varech, s garážemi v suterenu
Authors: Matějček, Daniel
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37804
Keywords: polyfunkční bytový objekt;železobeton;sloupy;stěny;stěnový nosník;stěnový systém
Keywords in different language: polyfunctional residential building;reinforced concrete;columns;walls;wall beam;wall system
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním dokumentace ke stavebnímu povolení pro novostavbu polyfunkčního bytového objektu v Karlových Varech. Jedná se o pětipodlažní nepodsklepenou budovu s čtvercovým půdorysným tvarem. Druhé podlaží je uskočené směrem do centra objektu a tím vznikají terásky. V prvním patře budovy se nachází garáže, technické místnosti, kolárna a sklepní prostory. Druhé až čtvrté patro tvoří byty. Na každém podlaží jsou 4 bytové jednotky. Páté podlaží je věnováno kancelářským prostorám. Je zde zasedací místnost, WC, úklidová komora a kanceláře. Konstrukce v prvním podlaží je železobetonový bezprůvlakový skelet se ztužujícím jádrem. Druhé podlaží je koncipováno jako železobetonový stěnový systém. Železobetonové stěny zde slouží jako stěnové nosníky. Třetí až páté podlaží je zděný stěnový systém.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focusing on processing project documents for building permits for newly build multifunctional apartment block in Karlovy Vary. This apartment block is a five-storey building without a basement and has a squared ground plan design. The second floor is jumped aside in the direction of the centre of the building which creates terraces. On the first floor, one can find garages, technical and bicycle room, and cellars. The second to the fourth floor of this building consists of apartments, and each floor has four apartment units. And lastly, the fifth floor is an office space that consists of a meeting room, toilet, cleaning room, and office rooms. The construction on the first floor has a reinforced concrete non-extruded skeleton with a reinforcing core. The second-floor construction, on the other hand, is designed as a reinforced concrete wall system; these reinforced concrete walls also support the building as wall beams. The third floor to the fifth floor of this building is built as a masonry wall system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daniel Matejcek - Bakalarska prace.pdfPlný text práce10,21 MBAdobe PDFView/Open
Matejcek_oponent.pdfPosudek oponenta práce132,08 kBAdobe PDFView/Open
Matejcek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce210,41 kBAdobe PDFView/Open
Matejcek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce217,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.