Title: Projekt - Bytový dům
Authors: Šmíd, Karel
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37808
Keywords: bytový dům;zděný;prefabrikované konstrukce;výkresy;výpočet;zatížení;statické posouzení.
Keywords in different language: residential building;brick;prefabricated structures;drawings;calculation;load;static assessment.
Abstract: V bakalářské práci navrhuji Bytový dům v Ostrově nad Ohří. Cílem práce bylo navrhnout konstrukční systém, dispoziční řešení a provést základní výpočty na konstrukcích. Výpočty byly provedeny podle norem ČSN EN. Výkresová část bakalářské práce je provedena v GRAFISOFT ARCHICAD 20. Statické výpočty byly provedeny v programu FIN 2D.
Abstract in different language: In Bachelor thesis I sugest the Residential building in Ostrov nad Ohří. The aim of the thesis is to desing systém, layout solution and to make basic calculation on the construction. The calculation ware made according to the ČSN EN standarts. The drawing part of bachelor thesis is done in GRAFISOFT ARCHICAD 20. Static calculation in program FIN 2D.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Karel Smid_2019 .pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Smid_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce235,04 kBAdobe PDFView/Open
Smid_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce658,11 kBAdobe PDFView/Open
Smid_oponent.pdfPosudek oponenta práce667,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37808

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.