Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu dvoulodní průmyslové haly s provozním a sociálním přístavkem, hala 2x18x30 m.
Authors: Poláček, Michal
Advisor: Novák Michal, Ing.
Referee: Kubát Jan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37809
Keywords: stavba;stavební povolení;projektová dokumentace;průmyslová hala;železobeton;vazník;prefabrikace
Keywords in different language: building;building permit;project documentation;industry hall;reinforced concrete;truss;prefabrication
Abstract: Obsahem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro stavbu dvoulodní průmyslové haly s provozním a sociálním přístavkem. Dále statické posouzení vybraných prvků, tepelně technické posouzení a požárně bezpečnostní řešení stavby. Všechny části bakalářské práce jsou vypracovány v souladu s příslušnými normami v aktuálním a platném znění. Pro statický návrh a posouzení jednotlivých prvků byl použit program FIN EC a Matlab R2014a. Tepelně technické posouzení bylo zpracováno za pomocí programu Teplo 2017. Výkresová část byla provedena v programu Allplan 2016.
Abstract in different language: This bachelor thesis is the design of Industrial Hall with Operational and Social Annex. The thesis contains the project documentation required for construction work permission. In addition, the thesis further elaborates static assessment of selected elements, thermal technical assessment, and fire safety design of the building. All parts of the bachelor thesis are prepared in accordance with the relevant standards in the current version. FIN EC and Matlab R2014a were used for the static design and assessment of individual elements. The thermal engineering assessment was prepared by using the Teplo 2017 program. The drawing was done in Allplan 2016.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Michal Polacek.pdfPlný text práce13,03 MBAdobe PDFView/Open
Polacek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce617,46 kBAdobe PDFView/Open
Polacek_oponent.pdfPosudek oponenta práce699,77 kBAdobe PDFView/Open
Polacek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce206,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.