Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu hotelu na Lysé hoře
Authors: Cibulková, Aneta
Advisor: Novák Michal, Ing.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37810
Keywords: hotel;horská oblast;železobeton;porotherm;ocel;restaurace;konferenční sál;hotelový pokoj;tepelná izolac
Keywords in different language: hotel;mountain area;ferroconcrete;porotherm;steel;restaurant;conference hall;hotel room;heat insulatio
Abstract: Má bakalářská práce je vypracována pro hotel na Lysé hoře. Vybrala jsem pozemek, který se nachází v obci Ostravice, který by měl být svou lokací velice atraktivní a zajímavý pro cestovní ruch, jelikož spadá pod NS Lysá hora. Hotel má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Přechod mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí je oddilatován. Součástí hotelu je restaurace umístěna v přízemí, hotelové pokoje rozmístěné po obou podlaží a konferenční sál ve druhém nadzemním podlaží. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, celkový tvar je do tvaru U a hlavní vstup do objektu je orientován na jihozápad. Na pozemku bylo navrženo přiléhající parkoviště. Zbytek pozemku je zatravněn.
Abstract in different language: My bachelor thesis is drawn up for a hotel at Mount Lysa. I chose this land, which is located in the town Ostravice, because it is in a very attractive and interesting location, because it is on a nature trail on Mount Lysa. The hotel has two above-ground floors and one underground floor. The transition between the basement and above-ground floors is divided. There is a restaurant on the ground floor of the hotel. There are hotel rooms on both of the above-ground floors and a conference room on the top floor. The building has a saddle roof which is in the shape of a U and the main entrance is oriented towards the southwest. There is a parking lot drawn up adjacent from the hotel. The rest of the land is made up of grass.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cibulkova_Aneta.pdfPlný text práce8,02 MBAdobe PDFView/Open
Cibulkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce631,81 kBAdobe PDFView/Open
Cibulkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce743,5 kBAdobe PDFView/Open
Cibulkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce213,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.